Bod č.96.:

ÚKEP/9 - Provozování vodohospodářské infrastruktury města Plzně od 1. 1. 2016 dle kombinovaného modelu

(předkladatel:Ing. Beneš)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX