Bod č.15.:

PRIM+NámS/4 - Organizace provozu na Americké třídě po skončení rekonstrukce Wilsonova mostu

(předkladatel:p. primátor, nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Příloha č. 1)
Příloha č.2 (Příloha č. 2)
Příloha č.3 (Příloha č. 3)
Příloha č.4 (Příloha č. 4)
Příloha č.5 (Příloha č. 5)
Příloha č.6 (Příloha č. 6)
Příloha č.7 (Příloha č. 7)
Příloha č.8 (Příloha č. 8)
Příloha č.9 (Příloha č. 9)
Příloha č.10 (Příloha č. 10)
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX