Bod č.4.:

PRIM/2 - Aktuální stav projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:69 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX