Bod č.29.:

FIN/1 - Odstoupení z funkce člena představenstva společnosti PMDP, a.s. a návrh na volbu nového člena

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dopis V. Šlajse)
Příloha č.2 (Související usnesení)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:96 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX