Bod č.95.:

ORG/4 - Dopis Ing. Procházky ve věci nesouhlasu s výší kupní ceny za prodej částí pozemků p.č.101/3 a 103/11, k.ú. Újezd

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Odpověď MAJ MMP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX