Bod č.14.:

PRIM+NámZ/1 - Požadavek zhotovitele na uhrazení víceprací při realizaci stavby Divadlo Jízdecká a prodloužení termínů (materiál přijde na stůl)

(předkladatel:p. primátor, nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Příloha č. 1)
Příloha č.2 (Příloha č. 2)
Příloha č.3 (Příloha č. 3)
Příloha č.4 (Příloha č. 4)
Příloha č.5 (Příloha č. 5)
Příloha č.8 (Příloha č. 8)
Příloha č.9 (Příloha č. 9)
Příloha č.10 (Příloha č. 10)
Příloha č.11 (Příloha č. 11)
Příloha č.12 (Příloha č. 12)
Příloha č.13 (Příloha č. 13)
Příloha č.14 (Příloha č. 14)
Příloha č.61 (Příloha č. 6-1)
Příloha č.62 (Příloha č. 6-2)
Příloha č.63 (Příloha č. 6-3)
Příloha č.71 (Příloha č. 7-1)
Příloha č.72 (Příloha č. 7-2)
Předloženo na stůl č.1 (dílčí návrh) (*)
Předloženo na stůl č.2 (dílčí návrh) (*)
Předloženo na stůl č.3 (dílčí návrh) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:91 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX