Bod č.6.:

KT/1 - Spolupráce ÚMO Plzeň 2-Slovany s Městskou policií, služebnou Slovany a PČR, obvodním oddělením Plzeň 2, za rok 2013

(předkladatel:Mgr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:13 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 25.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX