Bod č.7.:

KT/2 - Činnost JSDH a SDH, působících v MO Plzeň 2 - Slovany, za rok 2013

(předkladatel:Mgr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:14 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 25.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX