Bod č.10.:

MAI/1 - Doplnění dalších akcí do plánu investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2014

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (doplnění plánu investic)
Příloha č.2 (doplnění plánu investic v MŠ)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:17 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 25.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX