Bod č.14.:

MAI/2 - Podané žádosti o dotace z mimorozpočtových zdrojů

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (*)
Informativní zpráva (Tabulka)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:21 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 25.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX