Bod č.8.:

EAP/1 - Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO P2 - Slovany za rok 2013

(předkladatel:Mgr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Dílčí závěrečný účet + účetní závěrka)
Důvodová zpráva
Příloha č.3 (rozbor)
Příloha č.4 (fondy)
Příloha č.5 (zpráva auditora)
Příloha č.6 (rozvaha)
Příloha č.7 (výkaz zisku a ztráty)
Příloha č.8 (inventarizace)
Příloha č.12 (tabulky fin. vypořádání)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:15 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 25.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX