Bod č.15.:

SO/1 - Informace z oblasti trhu práce

(předkladatel:pí Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:22 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 25.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX