Bod č.9.:

EAP/2 - Stav účelových fondů po finančním vypořádání MO P2 - Slovany roku 2013, k 01. 01. 2014 a rozpočet účelových fondů na rok 2014

(předkladatel:Mgr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (fondy 2014)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (komentář)
Příloha č.2 (tabulky zapojení fondu)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:16 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 25.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX