Bod č.16.:

EAP/3 - Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 01-03/2014

(předkladatel:Ing. et Ing. Nový)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (informativní zpráva o činnosti FV ZMO P2 za období 1-3/2014)
Příloha (informativní zpráva o činnosti FV ZMO P2 za období 1-3/2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:23 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 25.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX