Bod č.12.:

MAI/4 - Návrh nové vyhlášky o stanovení koeficientů daně z nemovitosti platné pro rok 2015

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (soupis parcel)
Příloha č.2 (návrh vyhlášky)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:19 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 25.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX