Bod č.14a.:

PRIM+NámZ/2 - Technologie parkovacího systému objektu SO 002 Parkovací dům stavby „Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká“

(předkladatel:p. primátor, nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha (Usnesení RMP a ZMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:93 rok:2014

41. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX