Bod č.1.:

ST1/1 - Zahájení, program jednání

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Pozvánka, program jednání)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

29. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 26.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX