Bod č.3.:

KO1/1 - Kontrola plnění usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Michal Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Plnění usnesení - 22.1.2014)
Důvodová zpráva (Plnění usnesení - 22.1.2014 )
Příloha (Usnesení ZMO Plzeň 1 - 22.1.2014) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:405 rok:2014

29. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 26.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX