Bod č.8.:

KO1/2 - Zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Michal Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Zpráva o činnosti předsedy KV ZMO Plzeň 1)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:410 rok:2014

29. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 26.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX