Bod č.9.:

ST1/5 - Vyřízení písemné interpelace člena Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Vyřízení písemné interpelace)
Příloha (Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 36-2014 )
Příloha č.1 (Dotaz Ing. Březiny)
Příloha č.2 (K bodu 1) - Smlouva - TPMC, s.r.o.) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (K bodu 1) - Smlouva - ZAK TV, s.r.o.) - dokument je neveřejný
Příloha č.4 (K bodům 2) a 3) - Odpovědi)
Příloha č.5 (Dopis starosty MO Plzeň 1) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:411 rok:2014

29. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 26.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX