Bod č.24.:

ST1/6 - Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Zápis z Finančního výboru ZMO Plzeň 1 - usnesení)
Příloha č.1 (Zápis z jednání FV ZMO Plzeň 1 - 24.3.2014)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:426 rok:2014

29. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 26.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX