Bod č.25.:

ST1/7 - Informativní zprávy, různé

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Informativní zprávy)
Příloha (a) Informativní zpráva - dopis p. Michálka)
Příloha č.1 (Kontrolní protokol)
Příloha č.2 (Příloha 1 - Základní podklady ke kontrole)
Příloha č.3 (Příloha 2 - Veřejné zakázky - údržba zeleně)
Příloha č.4 (Příloha 3 - Přehled výdajů z rozpočtu)
Příloha č.5 (Příloha 4 - Veřejné zakázky - zimní údržba)
Příloha č.6 (Vyjádření Bc. Tomašukové)
Příloha č.7 (Usnesení č. 3-2014 KV ZMO Plzeň 1)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:427 rok:2014

29. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 26.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX