Bod č.10.:

ŽPD1/1 - Vyhodnocení zimní údržby za zimní období 2013/2014

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (vyhodnocení zimní údržby)
Důvodová zpráva (vyhodnocení zimní údržby)
Příloha (vyhodnocení zimní údržby)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:412 rok:2014

29. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 26.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX