Bod č.13.:

ST1/13 - Změny daňových koeficientů daně z nemovitých věcí pro rok 2015

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (změny daň.koeficientů)
Důvodová zpráva
Příloha
Příloha
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:415 rok:2014

29. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 26.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX