Bod č.11.:

MST1/2 - Zadání zpracování nových projektových dokumentací

(předkladatel:Ing. Vladimír Tichý)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Usnesení RMO Plzeň 1 č. 39/2014)
Příloha č.2 (Usnesení ZMO Plzeň 1 č. 366/2013)
Příloha č.3 (Situace - Parkovací stání Sokolovská 34-40)
Příloha č.4 (Situace - Parkovací stání Sokolovská 60-72)
Příloha č.5 (Situace - Parkoviště Žlutická 33-37)
Příloha č.6 (Situace - Chodník v ulici Nad ZOO)
Příloha č.7 (Situace - Chodník Pod Všemi svatými)
Příloha č.8 (Situace - Chodník u 91.MŠ, Jesenická ul.)
Příloha č.9 (Situace - Chodník Krašovská 2)
Příloha č.10 (Situace - Chodník k Duhovému hřišti, Nýřanská ul.)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:413 rok:2014

29. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 26.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX