Bod č.12.:

MST1/3 - Stavební úpravy místnosti č. 018 pro oddělení komunálních služeb a výměna rozvodů SV a TV v 7. MŠ, Kralovická 13

(předkladatel:Ing. Vladimír Tichý)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMO Plzeň 1 č. 40/2014)
Příloha č.2 (Usnesení RMO Plzeň 1 č. 74/2014)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:414 rok:2014

29. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 26.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX