Bod č.15.:

RMO1/15 - Návrh na rozdělení finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Radek Mráz)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 - dokument je neveřejný
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:417 rok:2014

29. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 26.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX