Bod č.19.:

RMO1/19 - Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určené pro ZOO a BZ města Plzně

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - po schválení ZMO)
Příloha č.3
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:421 rok:2014

29. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 26.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX