Bod č.14.:

RMO1/14 - Dílčí závěrečný účet Městského obvod Plzeň 1 a účetní závěrka MO Plzeň 1 za rok 2013

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení - dílčí závěrečný účet 2013)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č.1a - rozbor hospodaření )
Příloha č.1 (Příloha č.1b - Finanční vypořádání s MMP)
Příloha č.1 (Příloha č.1c - Fondy)
Příloha č.1 (Příloha č.1d - Finanční vypořádání MŠ)
Příloha č.2 (Příloha č.2 - Zpráva auditora) (*)
Příloha č.3 (Příloha č.3 - Rozvaha)
Příloha č.4 (Příloha č.4 - Výkaz zisku a ztráty)
Příloha č.5 (Příloha č. 5 - Zpráva o průběhu inventarizace)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:416 rok:2014

29. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 26.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX