Bod č.16.:

RMO1/16 - Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2014 č. 6-7

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení - rozpočtová opatření č. 6-7/2014)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Rozpočtová opatření č. 6-7)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:418 rok:2014

29. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 26.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX