Bod č.22.:

MST1/4 - Rozšíření plánu realizace staveb VIV a ostatních stavebních akcí o výstavbu sportovního hřiště v areálu 4. ZŠ, Kralovická 12, Plzeň

(předkladatel:Ing. Vladimír Tichý)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMO Plzeň 1 č. 366/2013)
Příloha č.2 (souhlas 4. ZŠ)
Příloha č.3 (Celkový situační výkres)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:424 rok:2014

29. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 26.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX