Bod č.20.:

RMO1/20 - Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2014 -č.11

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení - rozpočtové opatření č. 11/2014)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva (změna))
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Rozpočtové opatření č. 11)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - po schválení ZMO)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:422 rok:2014

29. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 26.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX