Bod č.23.:

RMO1/23 - Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2014 - č. 13

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - po schválení ZMO)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:425 rok:2014

29. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 26.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX