Bod č.12a.:

MAI/5 - Žádost o podporu z Operačního programu životního prostředí, prioritní osa 3, oblast podpory 3.2.1.-zateplení 23. MŠ Topolová 3 v Plzni

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:20 rok:2014

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 25.3.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX