Bod č.5.:

ÚKEP/1 - Roční zpráva o postupu realizace IPRM a uzavření dodatku č. 5 k IPRM PEHMK

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Roční zpráva o postupu realizace IPRM Plzeň - EHMK 2015)
Příloha č.2 (Roční zpráva o postupu realizace IPRM Plzeň - univerzitní město 2015)
Příloha č.3 (Dodatek č.5 ke Smlouvě o realizaci IPRM)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:158 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX