Bod č.15.:

BYT/1 - Schválení dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s pí Alžbětou Harangovou

(předkladatel:nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Dohoda o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s paní Alžbětou Harangovou na dobu delší než 18 měsíců)
Příloha č.2 (Zápis z KB RMP ze dne 12.2.2014) (*)
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 180 ze dne 27.2.2014) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:178 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX