Bod č.3.:

KO1/1 - Kontrola plnění usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Michal Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Plnění usnesení - 26.3.2014)
Důvodová zpráva (Plnění usnesení - 26.3.2014)
Příloha (Usnesení z 29. zasedání ZMO Plzeň 1)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:429 rok:2014

30. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 23.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX