Bod č.5.:

ST1/3 - Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 1)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:431 rok:2014

30. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 23.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX