Bod č.7.:

MSU1/1 - Zpráva o činnosti 2. místostarosty MO Plzeň 1

(předkladatel:Jiří Uhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Zpráva o činnosti 2. místostarosty MO Plzeň 1)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:433 rok:2014

30. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 23.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX