Bod č.86.:

MAJ/10 - Směna pozemků v k.ú. Bukovec a Druztová a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Plzní a p. Karlem Dvořákem

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost SVSMP o majetkové vypořádání)
Příloha č.2 (Sdělení p. Dvořáka o rozsahu směny)
Příloha č.3 (Stanovisko TÚ ze dne 2. 7. 2012)
Příloha č.4 (Vyjádření OSI MMP ze dne 9. 5. 2012)
Příloha č.5 (Usnesení RMO Plzeň 4 č. 0019/13 ze dne 23. 1. 2013)
Příloha č.6 (Vyjádření obce Druztová)
Příloha č.7 (Zápis KNM RMP ze dne 14. 3. 2013)
Příloha č.8 (Fotodokumentace)
Příloha č.9 (Snímky z KM poz. k.ú. Bukovec - modrá mapa, ÚP, letecký snímek, tur. orient. mapa)
Příloha č.10 (Mapy poz. k.ú. Druztová - kopie KM se zákresem PK parcely, letecký snímek)
Příloha č.11 (Geometrické plány č. 421-73/2013, 511-76/2013, 422-60/2013)
Příloha č.12 (Usnesení RMP č. 301 ze dne 11. 4. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:245 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX