Bod č.87.:

MAJ/11 - Bezúplat. převod 1/16 na parc.č. 879/13 a 915, k.ú. Valcha od ČR – Úřad pro zastup. státu ve věcech majetkových, do majetku města

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost OSI MMP)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP vč. zákresu vod. a kanal. Výsluní)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 3 č. 84 ze dne 20.3.2012)
Příloha č.4 (usn. ZMP č. 200 ze dne 25. 4. 2013)
Příloha č.5 (zápis KNM RMP)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (snímky z KM - modrá mapa se zákresem, územní plán, letecký snímek, orient. turist. mapa )
Příloha č.8 (usn. RMP č. 264 ze dne 20. 3. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:246 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX