Bod č.7.:

KV/1 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 13. 2. 2014 do 26. 3. 2014

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 13. 2. 2014 do 26. 3. 2014)
Důvodová zpráva (Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 13. 2. 2014 do 26. 3. 2014) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:160 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX