Bod č.96.:

MAJ/20 - Směna pozemků v k.ú. Bukovec – pí MUDr. Jana Pavlíčková, p. Libor Pavlíček

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost vč. souhlasu s výší doplatku a zápisu z jednání)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (usn. RMO Plzeň 4 č. 0031/14 ze dne 12. 2. 2014)
Příloha č.4 (zápis KNM RMP)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (snímky z KM - modrá mapa, územní plán, letecký snímek, orient. turist. mapa)
Příloha č.7 (geometrický plán)
Příloha č.8 (usn. RMP č. 298 ze dne 11. 4. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:255 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX