Bod č.88.:

MAJ/12 - Směna pozemků v k.ú. Starý Plzenec mezi městem Plzeň a Ing. Václavem Pechem

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost Ing. Pecha o směnu)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (Stanovisko MÚ Starý Plzenec)
Příloha č.4 (Zápis z KNM RMP)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Snímky z kat. mapy)
Příloha č.7 (Geometrický plán)
Příloha č.8 (Usnesení RMP) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:247 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX