Bod č.89.:

MAJ/13 - Odkoupení pozemků v k.ú. Plzeň, Skvrňany a Doudlevce od společnosti ŠKODA INVESTMENT, a.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost společnosti o výkup pozemků, doplňující žádost)
Příloha č.2 (Stanoviska TÚ)
Příloha č.3 (Usnesení RMO Plzeň 3)
Příloha č.4 (Vyjádření technika SVSMP)
Příloha č.5 (Zápis z KNM RMP)
Příloha č.6 (Fotodokumentace)
Příloha č.7 (Snímky z kat. mapy)
Příloha č.8 (Geometrické plány)
Příloha č.9 (Usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:248 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX