Bod č.90.:

MAJ/14 - Odkoupení pozemku p.č. 1916/3, k.ú. Bolevec, od p. Václava Salcmana

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost p. Salcmana o směnu)
Příloha č.2 (Sdělení p. Salcmana - souhlas s výkupem)
Příloha č.3 (Zaměření oplocení sport. areálu K Prokopávce - výkaz výměr + mapa)
Příloha č.4 (Stanovisko TÚ)
Příloha č.5 (Usnesení RMO Plzeň 1)
Příloha č.6 (Zápis z KNM RMP)
Příloha č.7 (Fotodokumentace)
Příloha č.8 (Snímky z kat. mapy)
Příloha č.9 (Usnesení RMP) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:249 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX