Bod č.91.:

MAJ/15 - Bezúplatný převod pozemku p.č. 2375 k.ú. Bolevec z vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost OI MMP)
Příloha č.2 (Vyjádření SPÚ k převodu)
Příloha č.3 (Stanovisko TÚ MMP + zákres sítí)
Příloha č.4 (Usnesení RMO Plzeň 1)
Příloha č.5 (Zápis z KNM RMP)
Příloha č.6 (Fotodokumentace)
Příloha č.7 (Snímky z kat. mapy)
Příloha č.8 (Usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:250 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX