Bod č.13.:

FIN/2 - Žádosti o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt Zateplení 23. MŠ Topolová 3, Plzeň

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMO P2)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:174 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX