Bod č.80.:

MAJ/4 - Výkup pozemků v lokalitě obytný soubor Háj B, k.ú. Červený Hrádek u Plzně, manželé Rybářovi

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 347/2013 ) (*)
Příloha č.2 (stanovisko ORP)
Příloha č.3 (souhlasy)
Příloha č.4 (GP č. 852-4/2014)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (mapy)
Příloha č.7 (zápis z jednání KNM) (*)
Příloha č.8 (usnesení RMP 292/2014) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:239 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX