Bod č.81.:

MAJ/5 - Výkup pozemků v lokalitě obytný soubor Háj B, k.ú. Červený Hrádek u Plzně, Daria Jankových

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 347/2013 ) (*)
Příloha č.2 (stanovisko ORP)
Příloha č.3 (souhlas)
Příloha č.4 (GP č. 854-14/2014)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (mapy)
Příloha č.7 (zápis z jednání KNM dne 18. 3. 2014) (*)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 297/2014) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:240 rok:2014

42. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.4.2014

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX